גישור במשפחה

משפחה היא מסגרת תומכת, אך גם מלחיצה. למשפחה משמעות בחייו של כל אדם, גם כשאין לו משפחה. מעצם העניין חיי משפחה רצופים במשברים. חלקם נורמטיביים, וחלקם פחות. משברים גוררים אתם קונפליקטים: נישואין, גירושין, מוות, זקנה, נישואין בפרק ב', ילד עם צרכים מיוחדים.

כל משבר והקונפליקטים המלווים אותו.

איך מתגרשים במינימום נזקים ומינימום עלויות?

איך פותרים מחלוקות אחרי הגירושין?

איך מחלקים ירושה, ועדיין נשארים אחים?

איך מקבלים החלטות בעסק משפחתי?

מה קורה בין אחים שלא מגיעים להסכמה לגבי הטיפול בהורה הזקן?

כיצד פותרים קונפליקטים המתעוררים בין משפחות המחתנות את בנם ובתם?

איך מתמודדים עם ה"מצטרפים" למשפחה, בעקבות נישואין שניים?

איך מיישבים אי הבנות בין בני המשפחה כאשר אנרגיות רבות מופנות לטיפול בחריג במשפחה?

הליך גישור יסייע לכם להגיע להבנות ולהסכמות, לפני שהדברים יצאו מכלל שליטה.