מיתוסים על גישור

עדיף לפנות לעורך דין ולא למגשר
עורך דין בהכשרתו רגיל לייצג צד אחד, ולהוכיח את צדקתו של זה על ידי הפרחת טענותיו של הצד השני. מגשר מעצם טיבו הוא ניטרלי, רואה את הצרכים של שני הצדדים בו זמנית, ועוזר להם להגיע לפתרונות המתאימים לשניהם. מגשר עוזר לכל צד לראות גם את נקודת מבטו של האחר. הסכמים האמורים להתקיים לאורך זמן לא ישרדו אם משהו ירגיש מנוצל.

בגישור נשים מפסידות

גישור מעצים את המשתתפים בו, ונותן להם כוחות להביע את עצמם ולדרוש דברים, שאולי לא היו מעזים ללא הפלטפורמה של הגישור. זאת ללא הכנעה של אף צד.

בגישור צריך לוותר

בגישור בכלל, ובמיוחד בגישור העוסק ביחסים מתמשכים, ההסתכלות היא על המכלול, השלם של כולם, ולא על איך אחד יקבל יותר על חשבון האחר. הסכמים יחזיקו מעמד לאורך זמן, אם שני הצדדים ירגישו שקבלו.

איך גישור יכול להצליח כשאין עם מי לדבר?

המחשבה כי אין עם מי לדבר מסתמכת בדרך כלל על מילים שנאמרו בעת כעס, על עמדות נוקשות שהוצגו, מבלי לבחון באמת את משמעותן. הגישור יעשה סדר בדברים ויראה שבעצם "יש עם מי לדבר", כי האלטרנטיבה הרבה יותר קשה.

אני יכול/ה לדבר אתו/ה באופן ישיר, למה צריך מתווכים?

אם שני הצדדים אכן יכולים לנהל משא ומתן ישיר, ולהגיע להסכמות, הם אכן לא צריכים מתווכים.

אף פעם כבר לא נחזור למה שהיה, למה צריך גישור?

גישור יעזור לכם "לגמור את זה יפה", ולהמשיך הלאה. תגיעו להסכם המקובל על שניכם, ושנוח לכם אתו. לא תמיד ניתן להגיע ל"שלום", אך תהליך הגישור עדיף על כל אלטרנטיבה.

הוא רוצה כל כך הרבה כסף, בחיים הוא לא יקבל ממני, אז למה לשבת אתו לגישור?

גישור אין משמעו, שמה שאחד רוצה, השני אמור לתת לו. מדובר במערכת של תן וקח, כשבסופו של דבר כל אחד מבין מה הוא מפסיד ומה מרוויח, ועל פי זה מגיעים להסכם.

הוא כל כך פגע בי, למה לשבת אתו לגישור?

האם האלטרנטיבה של המשך פגיעות הדדיות היא טובה יותר?

אם אני אסכים לגישור, הוא יחשוב שאני חלש.

המגשר דואג ששני הצדדים הנכנסים להליך גישור יבינו שבסופו של הליך, ההסכמה אליה יגיעו לא תהיה מתוך חולשה, אלא מתוך חישובי עלות תועלת.

יש בעיה ללכת לגישור, כי המגשר לא מבין בנושאי הסכסוך.

המגשר הוא בעל מקצוע במתן סיוע לניהול משא ומתן. כאשר נדרש ידע ספציפי הקשור בנושאי הסכסוך, יכולים הצדדים להביא מומחים מטעמם, או שהמגשר יכול להתייעץ בעצמו במומחים. אם המידע היה נותן תרופה לכל הבעיות, לא היו אי הבנות וסכסוכים. המגשר עוזר לצדדים להכיל את המידע, וממנו לקבל את ההחלטות שלהם.